ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพุทธเจ้า นางสาวธิดารัตน์ เเจ่มเพ็ง